Корзина

Electronics Planet ընկերությունն իրականացմում է երաշխիքային և հետերաշխիքային սպասրկում: Հմուտ մասնագետները պատրաստ են նորոգել ցանկացած կենցաղային և էլեկտրական տեխնիկա նշանակված ժամանակահատվածում: Ստորև ներկայացված ցանկում կգտնեք բոլոր տեսակի նորոգման ծառայությունների արժեքները:

Լվացքի մեքենա
Նորոգման տեսակը Արժեքը
Պոմպի, ջրի փականի, պրեսոստատի, տպասալի, դռան փականի, դռան, ջրաթափման խողովակի փոխարինում 5000դր. + պահեստամաս
Ցանկացած կարգավորումներ 4000դր.
Շարժիչի փոխարինում 8000 դր. + պահեստամաս
Թմբուկի գոտու փոխարինում 4000դր + պահեստամաս
Տպասալի նորոգում 15000դր + պահեստամաս
Շարժիչի նորոգում 5000-15000դր + պահեստամաս
Տախոցուցիչի փոխարինում 7000դր + պահեստամաս
Առանցքակալների փոխարինում 15000-35000 + պահեստամաս
Լյուկի մանժետի փոխարինում 5000դր + պահեստամաս
Աման լվացող մեքենա
Նորոգման տեսակը Արժեքը
Պոմպի, ջրի փականի, պրեսոստատի, տպասալի, խողովակի, լյուկի, լյուկի փականի փոխարինում 4000դր + պահեստամաս
Ցանկացած կարգավորումներ 4000դր.
Շարժիչի նորոգում 15000դր + պահեստամաս
Շարժիչի փոխարինում 20000դր + պահեստամաս
Տպասալի նորոգում 15000դր + պահեստամաս
Սառնարան
Նորոգման տեսակը Արժեքը
Գազի լիցքավորում 12000 դր + սառցագենտ
Ջրի դիսպենսորի համակարգի նորոգում 3000-15000դր + պահեստամաս
Կոմպրեսորի փոխարինում 14000դր + պահեստամաս
Թերմոստատի, ժամանակաչափի, անջատիչի, վինտիլյատորի, տենի, տենի ապահովիչի, տպասալի, օդուղու փականի փոխարինում 6000դր + պահեստամաս
Ցանկացած կարգավորումներ և բացատրական աշխատանք 4000դր
Սառնարանի գազի համակարգի ձևափոխություն,մաքրում 25000դր + պահեստամաս
Դռների, դռների ռետինի փոխարինում 5000-8000դր +պահեստամաս
Սառնարանի տպասալի նորոգում 5000 - 15000դր +պահեստամաս
Գազօջախ
Նորոգման տեսակը Արժեքը
Արտաքին էլեկտրական տաքացուցիչի փոխարինում 4000դր + պահեստամաս
Ներքին էլեկտրական տաքացուցիչի փոխարինում 4000դր + պահեստամաս
Անջատիչ կայանի (սիմմերստատ) փոխարինում 4000դր + պահեստամաս
Լամպի, գլխիկի փոխարինում/կարգավորում 4000դր + պահեստամաս
Գազի վերահսկողության կարգավորում 5000դր + պահեստամաս
Թերմոստատի, ժամանակաչափի, գազի փականների, էլեկտրական հովհարի փոխարինում 5000դր + պահեստամաս
Դիմապակու փոխարինում 5000դր + պահեստամաս
Չորանոց
Նորոգման տեսակը Արժեքը
Արտահոսքի պոմպի, տպասալի, լյուկի փականի, արտահոսքի խողովակի, գոտու, թմբուկի ակերի, տաքացնող տարրի, առանցքակալի փոխարինում 5000դր + պահեստամաս
Շարժիչի նորոգում/փոխարինում 8000-13000դր + պահեստամաս
Տպասալի նորոգում 8000-15000դր + պահեստամաս
Համակարգի մաքրում 8000դր
Օդորակիչ
Նորոգման տեսակը Արժեքը
Գազի լիցքավորում 15000դր + սառցագենտ
Մարտկոցների արտահոսքի վերացում 5000-25000դր + սառցագենտ
Կոմպրեսորի փոխարինում 15000դր + պահեստամաս
Ռեվերսի փականի փոխարինում 12000դր + պահեստամաս
Կոնդենսատորի փոխարինում 8000դր + պահեստամաս
Նորոգման աշխատանքներ ապամոնտաժումով Ապամոնտաժման գին +նորոգման գին
Դիֆուզոռների նորոգում, դիֆուզոռների շարժիչների փոխարինում, ներքին բլոկի թերմոցուցիչների փոխարինում, թմբուկի, առանցքակալի, կցորդի, կառավարման պլատայի փոխարինում 3000 – 10000դր + պահեստամաս
Կառավարման, ինվենտորի, արտաքին բլոկի պլատաների նորոգում 5000-30000դր + պահեստամաս
Օդափոխիչի մաքրում, գազի համակարգի մաքրում 5000 – 35000դր
Հեռակառավարման վահանակի նորոգում 3000-5000դր + պահեստամաս
Էլեկտրական սափրիչ և էպիլյատոր
Նորոգման տեսակը Արժեքը
Շարժիչի փոխարինում 5000դր + պահեստամաս
Անջատիչի, մարտկոցի, հոսանքի հանգույցի փոխարինում 3000դր + պահեստամաս
Ատամնանիվների, մեխանիզմի դետալների փոխարինում 3000-15000դր + պահեստամաս
Կառավարման պլատայի նորոգում 5000դր + պահեստամաս
Գլխիկի նորոգում 3000-7000դր + պահեստամաս
Միկռոալիքային վառարան
Նորոգման տեսակը Արժեքը
Մագնետրոնի փոխարինում 3000դր + պահեստամաս
Դռան կոնտակտների, կառավարման պլատայի, ինվերտերի, թերմոկոնտակտների, ժամացուցիչի, տենի, էլեկտրականն լամպի, ապահովիչի, տրանսֆորմատորի, կոնդենսատորի, ափսեի շարժիչի, էլեկտրական հովհարի փոխարինում/նորոգում 3000-10000դր + պահեստամաս
Տպասալի նորոգում 3000-25000դր + պահեստամաս
Փոշեկուլ
Նորոգման տեսակը Արժեքը
Շարժիչի փոխարինում 5000դր + պահեստամաս
Կառավարման պլատայի նորոգում 3000դր + պահեստամաս
Ջրամատակարար համակարգի նորոգում 3000–12000դր + պահեստամաս
Ներքին մաքրում 5000դր
Արտաքին դետալների, ցանցի նորոգում 2000-5000դր + պահեստամաս
Արդուկ, գոլորշիով աշխատող արդուկ
Նորոգման տեսակը Արժեքը
Ներքին մաքրում, գոլորշու համակարգի մաքրում 3000դր
Անջատիչի, թերմոստատի, ապահովիչի, տպասալի փոխարինում 3000-5000դր + պահեստամաս
Տպասալի նորոգում 5000դր + պահեստամաս
Օդի փականի, թերմոկոնտակտի, պոմպի փոխարինում 4000դր + պահեստամաս
Բոյլերի, գոլորշու խողովակի փոխարինում 5000դր + պահեստամաս
Բոյլերի մաքրում 10000դր
Էլեկտրական լարի, մանր արտաքին պլաստմասե դետալների փոխարինում 2000դր + պահեստամաս
Թեյնիկ, սրճեփ, սրճաման
Նորոգման տեսակը Արժեքը
Թերմոապահովիչի, թերմոկոնտակտի, անջատիչի փոխարինում 3000դր + պահեստամաս
Ավտոմատ անջատման համակարգի նորոգում 3000դր + պահեստամաս
Տենի, տպասալի փոխարինում 4000դր + պահեստամաս
Տպասալի նորոգում 5000դր + պահեստամաս
Ջրի պոմպի, ջերմաստիճանի չափիչի, գոլորշի և սուրճ մատակարարող դետալների նորոգում 3000-15000դր + պահեստամաս
Սրճաղացի, սուրճ մատակարարող համակարգի մաքրում 5000դր
Վարսահարդարիչ
Նորոգման տեսակը Արժեքը
Շարժիչի փոխարինում 3000դր + պահեստամաս
Կառավարման պլատայի նորոգում, թերմոկոնտակտի փոխարինում 3000դր + պահեստամաս
Հովացուցիչի փոխարինում 1000դր + պահեստամաս
Սպիռալի, անջատող կոճակի փոխարինում, պարույր նորոգում 2000դր + պահեստամաս
Հաց թխող սարք
Նորոգման տեսակը Արժեքը
Տենի, թերմոանջատիչի, թերմոապահովիչի փոխարինում 4000դր + պահեստամաս
Շարժիչի, խողովակի գլանների, գոտու, տպասալի փոխարինում 4000դր + պահեստամաս
Տպասալի նորոգում 5000դր + պահեստամաս
Բլենդեր, հյութքամիչ, թոսթեր, հարիչ, մսաղաց, գրիլի, կտրող, վաֆլի և սենդվիչ պատրաստող սարքեր...
Նորոգման տեսակը Արժեքը
Շարժիչի փոխարինում 4000դր + պահեստամաս
Անջատիչի, տենի, ապահովիչի, թերմոկոնտակտի, տպասալի փոխարինում 3000 -5000դր + պահեստամաս
Մեխանիկական դետալների փոխարինում 3000-5000դր + պահեստամաս
Տպասալի նորոգում 3000-8000դր+պահեստամաս
Էլեկտրական լարի, մանր արտաքին և ներքին դետալների փոխարինում 2000դր + պահեստամաս
Էլեկտրական վառարան
Նորոգման տեսակը Արժեքը
Տենի փոխարինում 3000դր + պահեստամաս
Դռան փոխարինում 3000դր + պահեստամաս
Անջատիչի, թերմոկոնտակտի, ժամանակացույցի, ջերմակարգավորիչի, էլեկտրական հովհարի, գրիլի շարժիչի փոխարինում 4000դր + պահեստամաս
Էլեկտրական տաքացուցիչ
Նորոգման տեսակը Արժեքը
Թերմոապահովիչի փոխարինում 2000դր + պահեստամաս
Թերմոկարգավորիչի, թերմոկոնտակտի, ժամանակացույցի փոխարինում 3000դր + պահեստամաս
Տենի փոխարինում 3000դր + պահեստամաս
Սեղանի համակարգիչ
Նորոգման տեսակը Արժեքը
О.Հ. + ծրագրեր 4000դր + ծրագրավորում
Ներքին համալրող մասերի փոխարինում 2000 – 5000դր + պահեստամաս
Սնուցման բլոկի նորոգում 3000դր + պահեստամաս
Մայր պլատայի նորոգում 5000-30000դր + պահեստամաս
Վիդեոքարտի նորոգում 3000-30000դր + պահեստամաս
Ներքին մաքրում 5000դր
Նոութբուք
Նորոգման տեսակը Արժեքը
О.Հ. + ծրագրեր 4000դր + ծրագ.
Էկրանի, ստեղնաշարի, կոշտ սկավառակի, օպտիկական հաղորդակի փոխարինում 3000-7000դր + պահեստամաս
Տպասալի նորոգում 10000 – 60000դր + պահեստամաս
Ընդհանուր մաքրում 6000դր
Լիցքավորիչի նորոգում 5000 – 7000դր + պահեստամաս
Բջջային հեռախոսներ, պլանշետներ, սմարթֆոններ
Նորոգման տեսակը Արժեքը
Տպասալի նորոգում 4000 – 85000դր + պահեստամաս
Էկրանի, էկրան+սենսորի փոխարինում 5000 – 15000դր + պահեստամաս
Սենսորի փոխարինում 3000 – 15000դր + պահեստամաս
Մարտկոցի, բարձրախոսի, մարտկոցի բնիկի, տեսախցիկի և այլ առանձին դետալների փոխարինում 3000 – 20000դր + պահեստամաս

Սերվիս-կենտրոնի հետ կապնվելու համար զանգահարել՝ Հեռ.՝ +374 11 700 000 (220 ներքին համար):