Ապրանքները չեն փոխարինվում և հետ չեն ընդունվում
ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ
Համաձայն “Նման օրինակ ապրանքներով փոխարինման ոչ ենթակա պատշաճ որակի ոչ պարենային ապրանքների անվանացանկի” մասին կառավարության N 77, 30/01/02թ.-ի որոշման տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ տեխնիկական խնդիրներ, թերություններ չունեցող նեքոնշյալ անվանացանկին համապատասխանող ապարանքները փոխարինման /վերադարձման/ ենթակա չեն:

Որոշման մեջ ընդգրկված ապրանքներն են՝
2. Անձնական հիգիենայի պարագաներ / մազակալներ, բիգուդիներ, ատամի խոզանակներ,  էպիլյատորներ և այլն/ 6. Պոլիմերային նյութերից ապրանքներ և նյութեր, որոնք շփվում են սննդամթերքի հետ, այդ թվում մեկ անգամյա օգտագործման /ճաշի խոհանոցային ամանեղեն ու պարագաներ, սննդամթերքի պահման ու տեղափոխման համար տարողություններ ու փաթեթավորման նյութեր 

11. երաշխիքային ժամկետներ ունեցող կենցաղային նշանակության տեխնիկապես բարդ էլեկտրական մեքենաներն ու սարքերը, կենցաղային ռադիոէլեկտրոնային ապարատները, հաշվիչ և բազմացնող կենցաղային տեխնիկան, լուսանկարչական ապարատները, կինոապարատները, հեռախոսային ու ֆաքսիմիլային ապարատները, էլեկտրական երաժշտական գործիքները, էլեկտրոնային խաղալիքները: