Wiko էվոլյուցիա. ստացի՛ր նորը հնի փոխարեն

Հանձնի՛ր քո հեռախոսը* և ստացի՛ր մինչև 20.000 դրամ* Wiko սմարթֆոն* ձեռք բերելու համար: Ակցիան գործում է մինչև օգոստոսի 31-ը: Գնի՛ր օնլայն: Մասնակցի՛ր Wiko էվոլյուցիային: Հեռ.՝ 011 70 00 00:
* Հանձնում ես քո հին հեռախոսը և ստանում նշված գումարին համարժեք զեղչ՝ նոր Wiko սմարթֆոն գնելու համար:
*Կարող ես հանձել ցանկացած բջջային հեռախոս կամ սմարթֆոն, թե՛ սարքին, թե՛ անսարք:
*Տրամադրվող զեղչի չափը կախված է ընտրված Wiko սմարթֆոնի մոդելից:
*Ակցիան գործում է ցանկացած Wiko սմարթֆոն գնելիս:
*Մեկ հեռախոսը կարող է փոխանակվել միայն 1 սմարթֆոնով՝ հավելավճարով: